Identyfikacja

Wprowadzenie nowego logo otwiera kolejny rozdział w historii firmy.

Nowe E z rozpostartymi ramionami oznacza otwarcie się, gotowość do budowania ściślejszej współpracy, bazującej na wspólnej pasji, profesjonalizmie i uczciwości, dzielonymi z zaufanymi Partnerami. To Entuzjazm i zaproszenie do tworzenia nowych relacji biznesowych i budowy stabilnych, wielostronnych korzyści, których siła i dynamika pozwala wspólnie kształtować rynek.
E jest jak Energia przepływająca przez firmę niosąc wzrost wartości dla wszystkich w łańcuchu dostaw.

Zastąpienie myślnika kropką podkreśla skrócenie dystansu, wychodzenie naprzeciw obecnym i przyszłym Klientom i Dostawcom, intensyfikację działań marketingowych, regularny udział w targach międzynarodowych, częstą aktualizację  asortymentu i wprowadzanie linii najlepszych Producentów.

Kropka symbolizuje również skumulowaną energię, która koncentruje się na Kliencie i ciągłych próbach pobudzania potencjału rozwoju wszystkich Partnerów.

Kluczowym elementem nowego logo jest również ostatnia niedomknięta litera „O”. Pozostaje otwarta; a niebieski wycinek koła symbolizuje naszą gotowość do reagowania na zmiany w otoczeniu, jest kanałem przenoszenia energii wewnętrznych przeobrażeń i postępującego rozwoju. Niebieski wycinek nawiązuje do starego logo i błękitnego „e” wpisanego w okrąg, przywołuje nasze ponad dziesięcioletnie doświadczenie – mocny fundament dalszego wzrostu.